Minggu, 03 September 2017

NOVEL BASA JAWA

1. Pengantin, suryadi ws, xi ips 2
2. Kembang alang-alang, margareth widipratiwi, xi ips 2
3. Putri Mesalina, subagyo i n, xi ips 2
4. Lumbung Jati ing Gunung kendheng, partini b, xi ipa6_2
5.Seri Randha Cocak, Suparto Broto, xi ipa1_1 6. pawestri tanpa idhentiti, Suparto Broto, xi ipa 1_2
7. Jemini, suparto brata, xi ipa 5_2
8. Nyi sumur bandung, sugiarta sriwibawa, xi ips 1_1
9. Dadi wong wadon, lisa permanadeh, xi ips 1_3
 10. Emas baluarti, partini b,xi ipa 6
11. Pak Djenggot Tilas Heiho, Any Asmara, xi ipa 7_1
12. Sinangga wirang, rani wida, xi ipa 7
13. Prau Gethek Nyabrang Jaladi,Ir. H. Soekirman, xi ipa 7_3
14. Manuk prenjak mabur ing pengging, endang wiryanti, Xi ipa 4_2
15. Rangsang Tuban, ,padmasusastra, Xi ipa 4_3
16. Ringin kurung, pak met, Xi ipa 4_4
17. Lumbung jati ing gunung kendheng, partini b, xi ipa 5_4
18. Dawet ayu, widi widayat, xi ipa 6
19. Kembang kanthil, senggono, xi ipa 5_1
20. Panalangsa, anij widajati, xi ipa 6_3
21. Ajur, Akhir Luso No, xi ipa 2
22.Ombak sandyakalaning, tamsir AS, XI IPA 7_4
23. Matjan loreng, Any Asmara, xi ipa 4
24. Dokter lan sri panggung, Asmara Hadi, XI ipa 1_3
25. katresnan, any asmara, xi ipa 5_3
26. Duraka, Any Asmara, xi ipa 8
27. wong wadon dinarsih, tamsir as, xi ipa 9
28. Srikuning, r hardjowirogo, xi ipa 8
29. Kumpule balung pisah, A saerozi A.M, XI ipa 8
30.  Donyane wong culika, suparta brata, xi ipa 1_4
31. Gajah mada, n n, xi ipa 9
32. Kirti njunjung drajat, rt jasawidagda,.xi ips1
33. Srikandhi Ngedan, Ajidarma, xi ipa 2
34. Sinta, sunarno sisworaharjo, XI MIPA 2
35. Trah, S.Danusubroto, XI ipa 9
36. Senorita Hertijanti, Hardjono HP, Xi ips 1_3
37. damayanti, imam supardi, xi mipa 2_2
38. Aju ingkang sijal, sugeng tjakrasuwignya. Xi ipa 3
39. Dom sumurup ing banyu, suparto brata, Xi ipa 3

Minggu, 28 Mei 2017

KISI-KISI PAT KELAS XI TAHUN 2017

Pilgand :
Parikan, wangsalan, tembang pangkur, serat wedhatama, cerita rakyat, unggah-ungguh basa
Uraian:
Gawe teks pariwara kanggo giyaran radio, gawe teks eksposisi, gawe ukara sambawa lan sananta, gawe tuladha wangsalan.

Wilujeng sinau
Sapa temen bakal tinemu
Sapa salah bakal seleh
Gusti ora Sare

Rabu, 05 Oktober 2016

Daftar judul novel

1. Kartowiyaga (ki reditanaya){xi ipa 5.1}
2. Bratayuda ( R.ng. kartapraja) {iki dudu novel}
3. Purasani (yasawidagda & harjana) {xi ipa4.1}
4. Angger awisan (lasman marduwiyoto) {iki dudu novel}
5. Srengeng8e surup manten(Karya Ahmad Bakri){XI IPA 5}
6. Panglipur wujung (any asmara) {iki dudu novel}
7. Wurung dadi Ir (lien skd) {xi ipa 8.3}
8. Dom sumurup ing banyu   (suparta brata){xi.ipa7.1}
9. Rangsang tuban ( padmasusastra) {xi ipa4.2}
10. Sinta ( sunarna) {xi.ipa8.4}
11. Alap-alapan dursilawati ( ki reditanaya) {xi ipa 1.1}
12. Pak jenggot tilas heiho (any asmara) {xi. Ips 2.1}
13. Kembang kantil (senggonon) {xi ipa 5. 3}
14. Mendhung kesaput angin (AG suharti) {XI IPA 2.3}
15. Kyai ageng pandhanaran (soewignya) {xi ipa2.2}
16. Usada kang pungkasan( sukarda hadisukarna){xi ipa4.4}
17. Asmara sutji ( sikoet){xi ipa4.2}
18. Laksana (M.I Adnawijaya){xi.ips1.1}
19. Rangga malela 3 (s.sumarna putra) {xi.ips1.3}
20. Dokter lan sripanggung (harjono hp){xi ipa1.3}
21. Senorita hertijanti (asmoro hadi) {xi.ipa1.1}
22. Emas semawur ing baluarti(partini b) {xi.ipa 1}
23. Ombak sandyakalaning(tamsir as) {xi.ipa5}
24. Udan grimis (purwadi atmodiharjo) {xi ipa2.4}
25. Duraka (Any asmara){xi ipa2}
26. Sinangga wirang (rani wida) {xi ipa8}
27. Kumandanging katresnan (any asmara) {xi ipa 2}
28. Gogrog tuwuhe njlandri (purwono p.h) {xi ipa 8}
29. Wong Wadon dinarsih (tamsir as) {xi ipa7}
30. Duraka (ani asmara) {xi.ipa2}
31. Sinangga wirang (rani wida) {xi ipa8}
32. Kraton marmer (xi ipa3)
33. Mijak wewadi (xi ipa3)
34. Dongeng lutju (xi ipa6)
35. Kidung wengi ing gunung gamping ( xi ipa6.2)
36. Srikandi ngedan (aji darma) {xi ipa6}
37. Panelangsa (xi mia 5)
38. Kenja ketula-tula ( widi widajat) {xi ips. 1}
39. Donjane peteng ( any asmara) {xi. Ips1.2}
40. Maratuwa piningit(purwono) {xi ips1.3}
41. Padhepokan gringsing (AY suharyono){xi ipa7.4}
42. Gara2 rok mepet rambut sasak (any) {xi ipa3}
43. Manuk prenjak mabur ing pengging (endang wiryanti) {xi ipa 5}
44. Lintang saka padepokan (AY suharyono) {xi ips 2}
45. Sri kuning (r. Hardjowirogo) {xi ipa7}
46. Trajumas (imam sarjono) {xi ipa 9}
47. Dawet ayu ( widi widayat) {xi ipa 9}
48. Asmarane (suparta brata) {xi ipa 9}
49. Panggodaning iblis ( any asmara) {xi ips 2}
50. Djibrat ludira (r. Moch soedjadi madinah) {xi ipa 6}